Rezerwuj
Wydarzenia!


27.09 - 06.10Wrzesień

Październik

Zapraszamy do rezerwacji miejsc na wydarzenia w ramach COOLturalnego Festiwalu Głuchych (COOLFestiwal).
Rezerwacje miejsc na pozostałe wydarzenia startują 17 września.

Kalendarium wydarzeń

Legenda:


 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób niesłyszących
 • Piktogram: Pętla indukcyjna
 • Piktogram: Przenośne (osobiste) systemy FM
 • Piktogram: Język migowy
 • Piktogram: Napisy dla niesłyszących
 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób niewidomych i niedowidzących
 • Piktogram: Audiodeskrypcja
 • Piktogram: Tyflografika, materiały do dotykania
 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Piktogram: Dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową z asystentem
 • Piktogram: Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Piktogram: Wydarzenie dla dzieci
 • Piktogram: Wydarzenie dla dorosłych
 • Piktogram: Wydarzenie dla cudzoziemców
 • Piktogram: Tabliczki z QR kodami
 • Piktogram: Wydarzenie dla osób ze spektrum autyzmu
 • Piktogram: Opieka nad dziećmi 5-12 lat

Aktualności

Pokaż wszystkie aktualności

COOLturalny Festiwal Głuchych

Pokaż wszystkie aktualności COOLturalny Festiwal Głuchych

O festiwalu FKBB

Możesz! Pewnie, że Możesz! Każdy może... Wystarczy tylko chcieć i naprawdę Możesz! włączyć się w 7. Festiwal Kultury bez Barier. Festiwal odbędzie się w dniach 27 września – 6 października 2019 roku. Hasło tegorocznej edycji to tylko jedno, nie pozostawiające wątpliwości słowo: Możesz!

Z przesłaniem tym zwracamy się do wszystkich chcących nasycać zwyczajność przebłyskami święta. Zależy nam, by ci, którzy kulturę tworzą, uwierzyli, że mogą ją kierować do jak największej liczby odbiorców, a ci, do których ta oferta jest adresowana, dali się przekonać, że naprawdę mogą z niej korzystać. FKBB jest, jak zawsze, wielkim świętem dostępnej kultury, dostępnej dla naprawdę każdego. Bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności lub jej brak, sytuację rodzinną, możliwości ekonomiczne, miejsce zamieszkania, pochodzenie, wiek i płeć każdy może znaleźć coś dla siebie.

Kina, teatry, galerie, muzea i wszystkie inne miejsca festiwalowych wydarzeń czekają z wartościową i bogatą ofertą odpowiednio dostosowanych pokazów filmowych, spektakli, wystaw, warsztatów, spotkań i spacerów. Wierzymy, że 7. FKBB może stać się, podobnie, jak w latach ubiegłych, wydarzeniem integrującym polskie społeczeństwo i uwrażliwiającym na potrzeby osób wykluczanych. 7. FKBB, postrzegany przez pryzmat nowości i liczb, prezentuje się znakomicie.


7. FKBB w liczbach to 18 miast w Polsce, blisko 90 zaangażowanych instytucji kultury, fundacji i organizacji gotowych na akcję #MOŻESZ!
Patronaty honorowe: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, PFRON, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Dowiedz się więcej o festiwalu